KУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР -

KУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР - "ТОПЛИЦА"

ПРОKУПЉЕ
  УЛ.KНЕЗ МИХАЈЛОВА БР.55
Тел: 027321-113,
Email: koctoplicapk@gmail.com
logo_naslovni.jpg

KУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР - "ТОПЛИЦА"

Kултурно образовни центар „Топлица“ произашао је из Радничког универзитета „Тихомир Станковић“, као последица побољшања рада, нових идеја створених са пуно ентузијазма и храбрости. У 2015. години није дошло само до промене назива установе, већ и до проширења делатности у области културе.

Kултурно образовни центар „Топлица“ једна је од најстаријих тековина културно-образовних установа на нивоу целе Србије и једина установа оваквог типа на теритирији Топличког округа.

Препознаћете нас по квалитету пружања услуга у домену неформалног образовања, стручног оспособљавања одраслих (преквалификација и доквалификација), разних видова обука на рачунарима, курсева страних језика, семинара, радионица, трибина, саветовања и других активности у виду програма за децу и одрасле.

Наша намера је утицај на образовање становништва, како би кроз наше програме стекли одговарајуће квалификације на путу до лакшег запослења, смањењу стопе незапослености, а самим тим и на повећање животног стандарда.
Image
Потребна Вам је обука из области грађевинарства, машинства, угоститељства, здравства и социјалне заштите, личних услуга и др.области са стицањем стручних компентенција, знања и вештина ? Окончањем обуке добијате СЕРТИФИKАТ са којим стичете могућност за рад у сопственом бизнису или код другог послодавца, као и за рад у иностранству.

Ту смо управо због Вас! За све информације стојимо Вам на располагању тел.027/321-113 или e-mail:koctoplicapk@gmail.com

ОБАВЕШТЕЊЕ

Након краће паузе, Културно образовни центар „Топлица“ Прокупље у сарадњи са Центром за образовање „Браћа Стаменковић“ Београд, наставља са организовањем и провером стручне оспособљености полазника, што омогућава како послодавцима, тако и појединцима лакше запошљавање и достизање оптималног нивоа стручности за обављање одређеног занимања.

Неформално образовање одраслих, чији саставни део представља и провера стручне оспособљености, намењено је особама које су делимично или потпуно завршиле формално образовање (основну или средњу школу, у трогодишњем или четворогодишњем трајању), а које желе да унапреде своје вештине или да се, путем овог вида неформалног образовања, преквалификују у друго занимање.

Полазници који успешно положе испите, добијају сертификат о стручној оспособљености за конкретно занимање који је валидан доказ стручности, што пружа велику предност приликом запослења.

 

Програми за обуке су акредитовани, а полазницима су на располагању следећи:

1. Обука за развој и очување безбедних и здравих радних услова при руковању грађевинском механизацијом – ровокопач, багер, булдозер, грејдер, ваљак, грајфер, утоваривач, кранска дизалица, мосна дизалица и аутодизалица

2. Примена превентивних мера безбедности и здравља на раду при руковању виљушкаром

3. Примена мера безбедности и здравља на раду при инсталирању и сервисирању лифтова и покретних трака

4. Извођење електроинсталатерских радова, у оквиру квалификације – електричар

5. Извођење керамичарских радова

6. Извођење заваривачких радова – браврски и заваривачки радови, гасно заваривање, електролучно – РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ и електроотпорно заваривање

7. Извођење армирачких радова

8. Извођење тесарских радова

9. Извођење радова на монтажи суве градње

10. Обука за примену мера безбедности и здравља на раду при руковању парним котолом

11. Извођење зидарских радова

12. Извођење браварских радова

13. Извођење послова инсталације водоводних и канализационих цеви

14. Извођење аутоелектричарских радова

15. Извођење механичарских радова (одржавање моторних возила)

16. Обука за послове продаје робе, у оквиру квалификације – трговац

17. Обука за негу старих и немоћних лица

18. Пружање козметичко – естетских третмана

19. Извођење послова месара

20. Производња пекарских производа

21. Припрема јела у угоститељском објекту

22. Услуживање госта пићем и храном у угоститељском објекту

23. Сервирање пића, напитака, предјела и јела (сервирка)

24. Извођење мануелне масаже

25. Обука за молера

26. Обука за пружање фризерских услуга

Потребна документација:

-Очитана лична карта полазника (или копирана)

-Копија оригиналне дипломе о завршеној школи у формалном образовању (најмање основна школа)

-Потврда да је кандидат – полазник радио на пословима за које се стручно оспособљава најмање три месеца (на меморандуму послодавца, оверена)

-Слика полазника – кандидата са документом (лична карта или пасош) поред главе, када је испит онлајн (у циљу идентификације полазника)

 

За све ближе информације, заинтересовани могу контактирати Културно образовни центар „Топлица“ путем мејла koctoplicapk@gmail.com или на број телефона 027/321-113.

ВЕЗ НА ТЕKСТИЛНИМ ПРОИЗВОДИМА

Kултурно образовни центар“Топлица“ је у оквиру своје делатности отпочео са пружањем услуга веза на текстилним производима и то: мајцама, кошуљама, марамама, пешкирима, стољњацима , капама, заставама и осталим текстилним производима.

Нудимо високи квалитет машинског веза израђеним са најфинијим концима.
Имамо у понуди различите врсте амблема, а радимо и услуге веза са одрађеном припремом од стране наручиоца која мора бити у дигиталној форми у облику слике високе резолуције (ПС векторски или битамп формат).

Припрема веза се посебно наплаћује у зависности од броја убода која зависи од димензије и позиције самог знака.

Имамо већ припремљене узорке доступне за све заинтересоване наручиоце .
Све ближе информације можете добити путем телефона 027/321-113, е-маил: коцтоплицапк@гмаил.цом, или доћи лично у просторијама установе Ул. Kнез Михајлова бр.55 у Прокупљу.

КУРСЕВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Енглески
 • A1, A2,
 • Издавање сертификата
 • Б1, Б2,
 • Ц1 i Ц2
 • Без издавања сертификата
Руски
 • A1, A2,
 • Издавање сертификата
 • Б1, Б2,
 • Ц1 i Ц2
 • Без издавања сертификата
Француски
 • A1, A2,
 • Издавање сертификата
 • Б1, Б2,
 • Ц1 i Ц2
 • Без издавања сертификата
Немачки
 • A1, A2,
 • Издавање сертификата
 • Б1, Б2,
 • Ц1 i Ц2
 • Без издавања сертификата